All Licenses
Best Prices
Free Delivery
All necessary equipment

Graving, planering, beskjæring, stubbefresing

Stubbefresing
Beskjæring
Trefelling
Jordfresing
og planering
Ferdigress eller
såing av gressplen
Graving av ny
drenering rundt huset

Choose your best plan

300
meter
Mindre plen
opptil 300 meter kabel (mindre enn ca 750 m2)
1500.- inkl mva
300
meter
Større plen
mer enn 300 meter kabel (størrre enn ca 750 m2)
2000.- inkl mva

Get a free consultation

Vestfold Villaservice
Presterødalleen
3118 Tønsberg

Våre tjenester

Hage og uteområder
Tak og hus-vask
Trefelling
Småjobbene

Get a quick
call back