All Licenses
Best Prices
Free Delivery
All necessary equipment

We Guarantee quality of our robotic mowers

Robomow RS 615u robotic
lawnmower
Robomow RS 615u robotic
lawnmower
Robomow RS 615u robotic
lawnmower

Programmering og oppstart er
inkludert når vi monterer for deg.
Du trenger ingen plugger

More Than 2 Years Of Quality Service in Vestfold

Vi anbefaler og
leverer gjerne
robotklipper
som passer
for din plen

Choose your best plan

300
meter
Mindre plen
opptil 300 meter kabel (mindre enn ca 750 m2)
1500.- inkl mva
300
meter
Større plen
mer enn 300 meter kabel (størrre enn ca 750 m2)
2000.- inkl mva

Robotklippere

Get a free consultation

Vestfold Villaservice
Presterødalleen
3118 Tønsberg

Våre tjenester

Hage og uteområder
Tak og hus-vask
Trefelling
Småjobbene

Get a quick
call back