All Licenses
Best Prices
Free Delivery
All necessary equipment
 • Ønsker du å fornye taket
  ditt, så kan vi rense det
  for deg til en rimelig pris
 • Vi bruker vår lift, og vårt utstyr for
  å rense taket ditt rimelig
 • Ca 37.- prtest
  kvadratmeter inklusive mva
 • Vi kan også impregnere taket med
  et bionedbrytbart kjemikalie,
  slik at mose , alger og grønske ikke
  fester seg der på mange år
 • Koster ca 48.- pr
  m22 inkl mva
 • Vi sjekker også takrenner,
  vindskier og beslag osv.
  Dersom det er avvik
  eller feil, så kan vi også
  utbedre dette.

Get a free consultation

Vestfold Villaservice
Presterødalleen
3118 Tønsberg

Våre tjenester

Hage og uteområder
Tak og hus-vask
Trefelling
Småjobbene

Get a quick
call back