All Licenses
Best Prices
Free Delivery
All necessary equipment

Vi feller og beskjærer trær i alle størrelser

Har du trær i nærheten av huset ditt eller til naboen din, så bruker vi enten lift eller klatreuststyr for å felle treet sikkert og trygt.

Vi er selvfølgelig forsikret, men tar sikkerheten
til dine bygninger, vårt personell på høyeste alvor
Du velger selv om du vi ha kjørt bort alt av
stammer og greiner, om du vil rydde selv, eller om
du vil ha stammene kappet i lengder for ved og
beholde de selv.

Get a free consultation

Vestfold Villaservice
Presterødalleen
3118 Tønsberg

Våre tjenester

Hage og uteområder
Tak og hus-vask
Trefelling
Småjobbene

Get a quick
call back